Thiết bị phân tích tấm pin năng lượng mặt trời – Solar Panel Testers

Liên hệ

Kiểm tra Điện áp chuỗi các tấm pin (PV)
Kiểm tra dòng điện PV
Phân cực điện áp
Phân tích điện trở độc lập
Phân tích điện trở hệ thống
Kiềm tra điện trở (kiểm tra suy thoái tổng thể)
Kiểm tra điện trở tiếp đất trong chuỗi PV
Kiểm tra vị trí mất kết nối trong chuỗi PV
Kiểm tra và phát âm và thu âm khi phát hiện lỗi
Mô đun kháng shunt (kiểm tra suy giảm và suy giảm)
Kiểm tra điện áp mô-đun
Phát hiện vị trí lỗi điện trở tiếp đất trong chuỗi PV – chế độ giám sát
Thuật toán máy trạng thái để giúp người dùng phân tích các tình huống lỗi
Xuất file  báo cáo PDF và .CSV
Điều khiển qua Internet các thiết bị và trình duyệt WEB.