Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring LMM 400

Liên hệ

Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring system Phạm vi đo trực tiếp: đến 100 mm Đo kích thước trong: (1 ~ 480) mm Đo kích thước ngoài: (0 ~ 680) mm Đo đường kính ren ngoài: (0 ~ 480) mm Đo đường kính ren trong: (3 ~ 90) mm Độ phân giải: 0,01 µm Độ không đảm bảo đo: U = (0,14 + L(mm)/1200) µm (đo trực tiếp) Lực đo: (0 ~ 2,5) N Bàn đo: Bề mặt làm việc 160 x 160 (mm); hành trình ngang (trục Y): 25 mm; hành trình lên xuống (trục Z): 100 mm. Góc quay trục Z: ± 4 ̊; Góc quay trục Y: ± 3 ̊; chịu tải: 11 kg. Kết cấu máy được thiết kế tuân thủ nguyên lý Abbe. Hệ thống tự động bù sai số do ảnh hưởng nhiệt gồm cảm biến nhiệt có độ phân giải 0,01 ̊ C kết nối với máy tính, phần mềm. Máy có khả năng điều chỉnh tiếp xúc của các mũi đầu đo. Thước đo và phần mềm đo dịch chuyển trục Z (0 ~ 25) mm, độ phân giải 0,1 µm. Máy được cung cấp kèm với giấy chứng nhận hiệu chuẩn bởi phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025

Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring LMM 400
Những mẫu máy đo chiều dài đa năng này được thiết kế đặc biệt như một công cụ đảm bảo chất lượng kỹ thuật trong ngành kỹ thuật nói chung và công cụ tham chiếu để hiệu chuẩn máy đo nói riêng.
Một mẫu máy đo chiều dài đa năng được thiết kế đặc biệt cho các bộ phận có độ chính xác cao.
Máy được thiết kế để sử dụng nhanh chóng và dễ dàng.
Độ chính xác bàn làm việc được cung cấp với điều chỉnh 5 trục để dễ dàng xác định vị trí của điểm đảo ngược.
Kết cấu máy được thiết kế tuân thủ nguyên lý Abbe.
Lực đo chính xác không đổi trên toàn bộ dải đo
Hệ thống mã hóa gia tăng điện tử đẳng cấp thế giới có độ ổn định cao.

Hệ thống tự động bù sai số do ảnh hưởng nhiệt gồm cảm biến nhiệt có độ phân giải 0,01 ̊ C kết nối với máy tính, phần mềm.
Máy có khả năng điều chỉnh tiếp xúc của các mũi đầu đo.
Thước đo và phần mềm đo dịch chuyển trục Z (0 ~ 25) mm, độ phân giải 0,1 µm.
Máy được cung cấp kèm với giấy chứng nhận hiệu chuẩn bởi phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025.