Thiết bị đo bức xạ năng lượng mặt trời – Solar Survey 200R

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra, pin năng lượng mặt trời, đo bức xạ, kiểm tra pin năng lượng mặt trời

Thông số kỹ thuật:
+        Dải đo bức xạ: 100 – 1250W/m²
+        Độ phân giải bức xạ: 1W/m²
+        Dải đo nhiệt: -30ºC ~ 125 ºC
+        Độ phân giải nhiệt: 1 º
+        La bàn: 0 ~ 360 º
+        Độ phân giải: 1 º
+        Đo góc: 0 ~ 90 º
+        Độ phân giải: 1 º
+        Dung lượng lưu trữ: 5000 kết quả
+        Thời gian lấy mẫu: 1 ~ 60 phút