Đầu đọc công tơ điện, mắt đọc công tơ điện

Liên hệ

Đầu đọc công tơ điện, mắt đọc công tơ điện,
optical sensor, photo scanner, 485 impulse cable
Sử dụng cho thiết bị kiểm định công tơ điện

2. Tần số lấy mẫu: 50,200Hz
3. Công suất tiêu thụ: ≤ 0.35W
4. Nhiệt độ môi trường: -10 ~ 45 ℃
5. Độ ẩm tương đối: 40-80% (làm việc)
6. Lấy mẫu từ xa: 10 ~ 40mm
7. Tín hiệu đầu ra: cao ≥ 4.5V
8. Sản lượng hiện tại: 3.5mA ~ 4mA
Sợi đốt ánh sáng ≤ 1000 lx
Ánh sáng mặt trời ≤ 1500 lx
10. Kích thước: 80mm × 50mm × 23mm